REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

FRATELLI ALBERTI SRL

Via Selene, 16
21100 VARESE VA
Italy
Telefono: 
+39 0332 333619
Fax: 
+39 0332 331761

FRATELLI ALBERTI (FAV), is a company in Varese on the market of the footwear and leather industry machines since more than 60 years. F.LLI ALBERTI produces skiving, splitting and combibing machines, machines for Good Year and Ideal and lacing machines. F.LLI Alberti is present in the Asian market with a company in China.

Video: 

Simac Tanning Tech 2020

Production

Machines and technologies produced
Footwear
B02.01 - Máy xẻ
B02.03 - Máy lạng
B02.04 - Máy ráp phần trên của giầy
B02.25 - Máy uốn phom
B02.26 - Máy xỏ dây giày
B04.03 - Máy làm bằng và trám keo
B04.16 – Máy làm giày Goodyear
B06.01 - Máy lạng mũi giầy
B06.05 - Máy lạng phần gót giày
B06.19 - Máy ráp đường viền với đế
B10.03 - Lưỡi và dao cắt
Leather goods
C02.08 - Máy xẻ
C02.09 - Máy lạng
C02.10 - Máy gấp cạnh
C03.02 - Máy ép
C05.04 - Lưỡi và dao