REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

ERRETRE SPA

Via Ferraretta, 1
36071 ARZIGNANO VI
Italy
Telefono: 
+39 0444 478312
Fax: 
+39 0444 478308

ERRETRE is a company in Arzignano founded in 1974 and operating in the tanning industry. ERRETRE produces drums and spraying systems and fumes abatement.

Video: 

Simac Tanning Tech 2020

Production

Machines and technologies produced
Tanning
A02.01 - Buồng sấy (theo lô)
A02.02 -Máy sấy với khung kẹp
A02.04 - Lò sấy với chuyền chuyển động đặt trên
A02.05 - Hệ thống điều hòa
A03.01 - Bồn chứa để xay da
A03.09 - Buồng sơn tự động
A03.10 - Dây chuyền hoàn tất tự động với lò sấy
A06.03 - Hệ thống Định lượng - Phối trộn cho từng máy
A07.05 - Súng sơn và thiết bị thủy lực
A08.03 - Hệ thống kiểm tra sấy
A08.04 - Buồng sơn thí nghiệm cơ học
A09.01 - Nghiên cứu khả thi và thiết kế nhà máy
A09.02 - Dây chuyền đồng bộ và Xưởng thuộc da
A09.08 - Buồng lưu trữ kiểm soát nhiệt độ
A10.05 - Hệ thống xử lý khí