REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

ELETTROTECNICA B.C. SRL

Via Indipendenza, 42
27029 VIGEVANO PV
Italy
Telefono: 
+39 0381 340111
Fax: 
+39 0381 340139

ELETTROTECNICA BC is a company in Vigevano founded in 1962, initially specializing in the construction of machines dedicated to the preparation of uppers before mounting. Over time, the product line has been widely expanded to cover many assembly operations of the shoe.

Video: 

Simac Tanning Tech 2020

Production

Machines and technologies produced
Footwear
B02.02 - Máy đóng dấu
B02.04 - Máy ráp phần trên của giầy
B02.06 - Máy uốn thân giầy
B02.07 - Máy mạ màu và in
B02.11 - Máy ráp mũi giầy
B02.12 - Máy dán phần lót trên
B03.01 - Máy ráp đế trong
B03.02 - Máy cắt tỉa đế trong
B03.03 - Máy ép phần gót giày
B03.04 – Máy ép phần mũi giày nóng lạnh
B03.05 - Máy mài viền
B03.06 - Máy ép thành hình cho giày Moccasin
B03.07 - Máy làm ẩm phần trên và các bộ phận
B03.08 - Máy kéo và gò
B03.09 - Máy chỉnh phần trên giày vào khuôn
B03.10 - Máy gò phần hông giày
B03.11 - Máy gò gót
B03.12 – Máy gò gót và phần hông
B03.13 - Máy làm phẳng sau gò
B03.14 – Máy ửi và cân bằng nhiệt
B03.15 - Máy ủi với nhiệt nóng và con lăn
B04.01 - Máy mài thô
B04.06 - Máy sấy kích hoạt
B04.07 - Máy ép đế
B04.08 -Máy làm mát
B04.09 - Máy quét keo
B04.10 - Máy làm phẳng phần gót
B04.11 - Máy kẹp cạnh / viền
B04.12 - Máy tháo khuôn
B04.17 - Máy ép - đóng gót vào đế giày
B04.18 - Máy chỉnh lại phom giày
B04.19 - Máy gò lại
B04.22 - Máy mài
B05.01 - Máy là
B05.02 - Máy đánh giày
B05.03 - Máy dập
B06.07 - Máy ép tạo phom đế trong
B09.05 - Máy đánh giầy
Leather goods
C02.13 - Máy mạ dập
C03.02 - Máy ép
C03.03 - Lò sấy khô keo
C04.11 – Máy dập (nóng)