REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

BNZTECHNOLOGY SRL

Via Aguzzafame, 64
27029 VIGEVANO PV
Italy
Telefono: 
+39 0381 347534
Fax: 
+39 0381 311994

BNZ TECHNOLOGY è un'azienda di Vigevano specializzata nella produzione di macchine per suolifici.

Video: 

Simac Tanning Tech 2020

Production

Machines and technologies produced
Footwear
B01.01 - Hệ thống CAD
B01.03 - Thước sao đồ
B04.02 - Máy mài đế
B04.05 - Máy đa chức năng
B04.16 – Máy làm giày Goodyear
B04.20 - Máy tạo kênh
B04.21 - Máy phay
B06.12 - Máy xử lý gót bằng hệ thống CNC
B06.13 - Hệ thống thiết kế đế CAD-CAM
B06.14 - Máy xử lý đế giày (công đoạn thông thường)
B06.15 – Máy xử lý đế hoàn tất
B06.16 – Máy xử lý thành đế giày
B06.17 - Máy cắt tỉa để sao chép và tạo rãnh cho đế giày
B06.19 - Máy ráp đường viền với đế
B07.01 - Máy ép phun
B10.03 - Lưỡi và dao cắt