REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

BARNINI SRL

Via della Tecnologia, 1
56022 CASTELFRANCO DI SOTTO PI
Italy
Telefono: 
+39 0571 487001
Fax: 
+39 0571 287266

BARNINI is a company estabilished in Santa Croce district operated in leather field machineries since 1965. The production department focuses on the development of automatic systems for spray-finishing of hides, hand painting booths, ovens rods, cabins for weighing chemicals, central vacuum systems and laboratory board. A range of articles, which, thanks to the merger with the MOSTARDINI, has expanded with the production of machines for embossing and ironing the leather. Product quality is the best guarantee for customer satisfaction, so in 2006 the company has obtained the certification of Quality Management System ISO 9001 certification in addition to the Environmental Management System according to ISO 14001.

Video: 

Simac Tanning Tech 2020

Production

Machines and technologies produced
Tanning
A02.01 - Buồng sấy (theo lô)
A03.06 - Máy chà khô
A03.07 - Máy chà liên tục
A03.08 - Máy tách chà bụi và làm bóng
A03.09 - Buồng sơn tự động
A03.10 - Dây chuyền hoàn tất tự động với lò sấy
A03.12 - Máy cán phôi chuyển nhiệt
A03.13 - Máy dập nổi & Ép dạng trục xoay
A03.14 - Máy ép & Ủi thuỷ lực
A04.07 - Máy dán và phủ
A06.05 - Máy kiểm soát nguyên liệu cho dây chuyền sơn
A07.05 - Súng sơn và thiết bị thủy lực
A07.06 - Tấm in cho máy ép
A07.09 - Xy lanh đã được khắc
A08.02 - Hệ thống bồn trộn dây chuyền
A08.04 - Buồng sơn thí nghiệm cơ học
A09.01 - Nghiên cứu khả thi và thiết kế nhà máy
A09.05 - Máy lọc và thu bụi
A10.05 - Hệ thống xử lý khí