REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

ALETTI GIOVANNI E FIGLI SRL

Via Tiepolo, 14
21100 VARESE VA
Italy
Telefono: 
+39 0332 334664
Fax: 
+39 0332 331917

ALETTI GIOVANNI E FIGLI, established in 1947, is a company in Varese operating in the tanning industry. ALETTI has a wide range of machines for hides and pig skins and a complete range of buffing machines for all types of leather. The range of ALETTI’s includes textile and non wovens machines plus rubber and synthetic products machines. ALETTI also provides regular and careful after-sale service and complete availability of spare parts.

Video: 

Simac Tanning Tech 2020

Production

Machines and technologies produced
Tanning
A01.06 - Thiết bị bôi trơn
A01.07 - Máy cạo lông
A01.08 - Máy tách lông
A01.09 - Máy loại bỏ phần thịt dư đối xứng và liên tục
A01.12 - Máy cạo da ướt
A01.13 - Máy ép
A01.14 - Máy kéo căng và ép
A03.03 - Máy rung (ép) làm mềm da bằng trục xoay
A03.05 - Máy cạo da khô
A03.06 - Máy chà khô
A03.07 - Máy chà liên tục
A03.08 - Máy tách chà bụi và làm bóng
A03.15 - Máy lăn bóng
A03.16 - Máy đánh bóng
A04.05 - Máy xử lý da lông thú
A04.06 - Máy mài trục
A07.03 - Dao băng hình xoắn ốc
A07.10 - Giấy nhám
A09.01 - Nghiên cứu khả thi và thiết kế nhà máy
A09.05 - Máy lọc và thu bụi