REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

TURINI MACCHINE PER CONCERIA SRL

Via Giovanni Da Verrazzano, 8
56029 Santa Croce sull'Arno PI
Italy
Telefono: 
+39 0571 34380 / 366858
Fax: 
+39 0571 35495

"Turini Macchine per conceria S.r.l." is a company that has been operating in the tanning industry since 1958. It designs and produces machines suitable for the processing of tanned bovine and caprine leather, both chromium and vegetable. The production includes classic setting-out and sammying machines, setting-out machines with hot chrome roller and machines for sole leather.

Production

Machines and technologies produced
Tanning
A01.07 - Máy cạo lông
A01.08 - Máy tách lông
A01.09 - Máy loại bỏ phần thịt dư đối xứng và liên tục
A01.13 - Máy ép
A01.14 - Máy kéo căng và ép
A03.16 - Máy đánh bóng
A04.02 - Máy tạo hiệu ứng da nguyên bản
A04.10 - Hệ thống và máy dành cho da đế
A05.02 - Hệ thống bốc dỡ
A09.01 - Nghiên cứu khả thi và thiết kế nhà máy