REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

DMS ITALIA SRL

VIA RAVIZZA 16
36075 MONTECCHIO MAGGIORE VI
Italy
Telefono: 
+39 0444 451080
Fax: 
+39

Production

Machines and technologies produced
Tanning
A03.10 - Dây chuyền hoàn tất tự động với lò sấy
A03.11 - Máy phủ bằng trục lăn
A07.01 – Dao cắt thủy lực
A07.05 - Súng sơn và thiết bị thủy lực
A07.09 - Xy lanh đã được khắc