REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

RIZZI-FLAMAR SRL

VIA MEUCCI, 3
56020 MONTOPOLI IN VAL D'ARNO PI
Italy
Telefono: 
+39 0571 386137
Fax: 
+39

Production

Machines and technologies produced
Tanning
A01.09 - Máy loại bỏ phần thịt dư đối xứng và liên tục
A01.10 - Máy tách da trong vôi
A01.11 - Máy tách da ướt
A01.12 - Máy cạo da ướt
A01.14 - Máy kéo căng và ép