REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

C01 - Máy tạo mẫu

Hệ thống, máy móc và thiết bị sử dụng để chuẩn bị thiết kế và sản phẩm mẫu như đồ da, thắt lưng, túi xách...

CAD là phần mềm thiết kế 2D-3D chia thành các mức độ khác nhau với chức năng xác thiết kế mẫu rập, dựng lên sản phẩm mẫu ảo, phát triển chuỗi, quản trị sản xuất... Phần mềm CAD giúp cho công việc thiết kế và chỉnh mẫu nhanh hơn. Hiệu quả và ưu điểm của phần mềm CAD được thể hiện rõ rệt so với phương pháp truyền thống khi áp dụng các hệ thống sản xuất phụ kiện tự động được áp dụng. Việc tích hợp phần mềm CAD / CAM (Hệ thống Máy tính Thiết kế Hỗ trợ Sản xuất) cho phép chuyển đổi các thiết kế thành chỉ thị để vận hành các máy sản xuất.

Thiết bị điều khiển từ xa chuyên dùng để in và cắt giấy cứng khổ lớn, sử dụng như là một thiết bị đầu cuối cho ra các thiết kế từ phần mềm CAD.

Hệ thống cắt da, giấy và vật liệu tổng hợp bằng dao di động, lưỡi cắt di động, được gắn vào đầu cắt di động thông qua cánh tay di động. Hình dạng cần cắt được ghi nhận từ thông tin (file thiết kế) và sau đó truyền tải vào hệ thống để tạo nên các hình dạng cần cắt tối ưu. Hệ thống nội tại tối ưu hóa các chức năng cắt dập, chia vùng và tối ưu hóa bề mặt cần cắt. Hệ thống này phù hợp cho việc tạo mẫu.

Phiên bản đơn giản của các máy sản xuất đồ da thông dụng với kích thước phù hợp để sản xuất hàng mẫu và mẫu thử. Máy hỗ trợ các công đoạn từ thiết kế mẫu rập cho đến sản xuất.

Máy dùng để quản lý kích thước của phần mũ giầy. Máy có nhiều cấu hình từ cơ học cho đến xử lý bằng kỹ thuật số và từ vận hành bằng tay cho đến điều khiển tự động.