REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

B08 - Quản lý kho vận và vận hành

Quản lý kho vận trong nhà máy làm giầy. Nhà cung cấp giải pháp vận hành để thiết kế và xây dựng nhà máy

Hệ thống Quản trị Thông tin (MIS) và/hoặc các thiết bị điện tử điều khiển từ xa cho toàn quy trình sản xuất giày hoặc cho từng bộ phận sản xuất cụ thể.

Băng tải điện từ-cơ khí được trang bị với các xe đẩy hoặc loại băng tải dây đai, với hệ thống quản lý bằng máy tính, để di chuyển mũ giầy bán thành phẩm và thành phẩm đến từng bộ phận.

Băng tải điện từ-cơ khí được trang bị với các xe đẩy hoặc loại băng tải dây đai, để di chuyển khuôn giầy bán thành phẩm dọc theo các bộ phận ráp giầy. Với các cấu hình tuỳ chỉnh dừng tại từng điểm và di chuyển liên tục.

Hệ thống băng chuyền liên tục, cho phép di chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm dọc theo quy trình sản xuất.

Rô bốt và thiết bị bóc dỡ bán thành phẩm lên băng chuyền. Chủ yếu vận hành dọc theo dây chuyền gò.

Nhà máy sản xuất đồng bộ, với đầy đủ quy trình lập định hệ thống, lắp ráp, chạy thử và vận hành đồng bộ.