REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

B01 - Máy cắt và tạo mẫu

Hệ thống, máy móc và thiết bị được sử dụng để chuẩn bị mẫu giày và da, lót và cắt vải.

Phần mềm thiết kế 2D-3D CAD với các mức độ hoạt động khác nhau để định nghĩa các dòng phong cách, mô hình tạo mẫu nhanh, phân loại hàng loạt, quản lý sản xuất, vv .. Hệ thống CAD giúp thiết kế và thay đổi thiết kế nhanh hơn. Hiệu quả và lợi thế của hệ thống CAD so với các hệ thống truyền thống được nhân rộng khi được tích hợp với các hệ thống tự động để sản xuất các bộ phận hoặc linh kiện. Đây là CAD / CAM (Computer-Aided Design Computer Aided Manufacturing), cho phép chuyển đổi trực tiếp thiết kế thành các chỉ thị cho máy móc.

Máy vận hành bằng tay để cắt, lạng, tỉa và hoạt động trên mẫu hoa văn, làm việc chiều rộng 250-450 mm. Có thể trang bị thêm cột đỡ để hỗ trợ.

Thiết bị cơ khí để theo dõi và vẽ một hình dạng ở một tỷ lệ khác nhau, theo các đường kẻ. Nó bao gồm bốn cánh tay được kết nối liên kết để tạo thành một hình bình hành biến dạng. Được sử dụng để đo đạc theo đơn vị đo lường kiểu Pháp, Anh, Mỹ, v.v.

Máy đúc nhiệt để tạo khuôn cuối cùng để vẽ kiều giầy / hoa văn trên

Máy đo kích thước điện tử trên bề mặt da hoặc các bộ phận cần cắt

Máy ép thủy lực để cắt da, da đế và các vật liệu khác, bằng khuôn cắt, các loại công cụ thực hiện. Có một số cấu hình: ép cắt bằng cánh tay, bấm dầm, đầu cắt di chuyển, hệ thống cắt tự động. Thiết bị cấp liệu bằng tay hoặc tự động.

Hệ thống cắt cho da, vải và vật liệu tổng hợp ở dạng cuộn hoặc tấm bằng dao di động, lưỡi dao, được gắn trên đầu di chuyển bằng cần. Cấu hình cắt được xác định từ thông tin được truyền bởi một tập tin dữ liệu vectơ và được chiếu trực tiếp lên hệ thống hoạch định cho ra vị trí tối ưu của các hình dạng. Hệ thống hút và tắc của vật liệu, đầu và hệ thống đa công cụ tự động sắp xếp các chức năng của máy. Các phiên bản phù hợp cho tạo mẫu, sản phẩm nhỏ và lớn ..

Máy cắt dải da. Có hai cấu hình: phiên bản con lăn đầu tiên được trang bị dao tròn và dao thứ hai hình xoắn ốc.

Caro cliente e caro fornitore,

In questi giorni stiamo vivendo una situazione imprevedibile, complessa e con la quale non avremmo mai voluto confrontarci. Le imprese associate ASSOMAC, sia strutturate che di piccole dimensioni, sono messe a dura prova e si trovano obbligate a decisioni difficili in un contesto internazionale in continuo cambiamento.

In tutte le nostre aziende, dopo le disposizioni governative per una cessazione delle attività, è sempre più crescente la preoccupazione per la capacità di “resistenza dell’impresa” anche legate alle dotazioni finanziarie per rispettare le future scadenze di pagamento nella salvaguardia dei nostri collaboratori, fornitori e clienti. 

Riprendendo quanto scrive il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia nella lettera ai presidenti delle Associazioni Confederate del 31 marzo scorso:

La tenuta del sistema economico e delle filiere dipende però anche da noi, dalla nostra etica della responsabilità e dai nostri comportamenti, per questo faccio un appello a tutte le nostre imprese e lo faccio riportando una frase di Stefano Scaglia, il nostro Presidente di Confindustria Bergamo, un territorio tra i più colpiti in questo momento, che ha dichiarato ieri: “Ogni impresa, indipendentemente dalla sua dimensione, categoria o settore merceologico, è funzionale alla sopravvivenza del nostro tessuto produttivo. Mantenere gli impegni presi nei pagamenti, salvo gravi e comprovate difficoltà, è la decisione che garantisce continuità a tutto il nostro sistema. Adesso è il momento della responsabilità sociale, possiamo e vogliamo essere il centro e i promotori della nuova rinascita”.

In questo momento le nostre imprese stanno cercando di fare il possibile per ottemperare a tutti gli impegni di pagamento nei confronti dei propri fornitori proprio per non incrinare rapporti commerciali storici e non alimentare un dannoso effetto domino.  

Fiduciosi che la collaborazione etica del mondo imprenditoriale unitamente al rispetto degli impegni presi consentirà una pronta ripartenza della filiera pelle e dell’intero sistema produttivo italiano.

Un caro saluto.

Presidente Assomac
Gabriella Marchioni Bocca