REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

A10 - Hệ thống xử lý chất thải và container

Nhà máy xử lý chất thải rắn, lỏng và không khí để làm giảm nồng độ chất ô nhiễm trong các giới hạn do pháp luật hiện hành thiết lập trước khi thải ra môi trường.

Các nhà máy xử lý nước thải (ETP) được xây dựng tại địa phương. Thông thường dòng nước bao gồm ba giai đoạn chính: tiền xử lý, xử lý sinh học oxy hóa, phương pháp xử lý bổ sung bao gồm tách bùn.

Các đơn vị xử lý bùn, được phân tách trong các giai đoạn lắng đọng. Mục đích chính là để loại bỏ hàm lượng nước cao trong bùn và giảm khối lượng của nó, cũng như để ổn định (không phân hủy) để giảm tác động môi trường ở giai đoạn cuối cùng.

Các phương pháp xử lý và thu hồi chất thải nguy hại. Việc phục hồi Chrome vào nước thải thuộc da; trên khái niệm kết tủa / kết tủa như muối sẽ được lọc lại trong quá trình. Nhà máy xử lý nước từ buồng phun được hợp nhất để loại bỏ các sản phẩm hóa chất bị mắc kẹt; hệ thống máy rửa cho bồn hoặc hồ chứa.

Hệ thống sàng lọc nước thải để loại bỏ vật rắn và giảm vật liệu lơ lửng bằng cách thả nổi. Nó được phân loại thành tốt, trung bình và thô và được thực hiện bởi hệ thống vít, trống hoặc bộ lọc vành đai.

Hệ thống lọc bụi sơn. Hệ thống loại bỏ các chất ô nhiễm từ khí thải để giữ kiểm soát các điều kiện môi trường làm việc cho sức khỏe người lao động. Chúng có mặt trong các buồng phun và các giai đoạn xử lý nước thải và bùn tạo ra mùi hôi và không khí độc hại.