REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

A09 - Thiết bị cơ khí

Nhà cung cấp kỹ thuật cơ khí, nhà cung cấp dịch vụ, thiết bị và linh kiện, để thiết kế và xây dựng hệ thống sản xuất và nhà máy công nghiệp.

Lên kế hoạch sơ bộ và xác minh các điều kiện kinh tế - môi trường để thực hiện các nhà máy thuộc da.

Chìa khóa trao tay, cung cấp đầy đủ các loại máy thuộc da. Lập kế hoạch điều hành, cài đặt, thử nghiệm và khởi động.

Trộn, định lượng và thùng chứa; cho các sản phẩm hóa chất thuộc da lỏng hoặc bán lỏng; cho giai đoạn ướt và giai đoạn hoàn thiện. Bao gồm trong các hệ thống điều khiển từ xa có thể cung cấp việc phân phối và bảo quản các sản phẩm trộn thông qua tái chế liên tục. Các hệ thống định lượng có thể đảm bảo độ chính xác và lưu lại các công thức của quá trình thuộc da. Các hệ thống được trang bị thùng chứa phù hợp cho bất kỳ rò rỉ sản phẩm nào.

Hệ thống tích hợp tập trung cho dây chuyền sản xuất; chẳng hạn như đường ống dành riêng cho việc trộn và tái chế nước và lọc các chất thải trong quá trình thuộc da. Thiết bị này có thể đóng góp trực tiếp vào việc tối ưu hóa tài nguyên (nước, năng lượng) và giảm liên quan đến ô nhiễm vào nước thải.

Thiết bị hút, giảm bụi và xử lý khí độc. Các giải pháp có sẵn cho trống và xử lý H2S tiếp theo. Quy trình tách bụi tập trung để cạo khô, chà nhám.

Hệ thống lưu trữ hóa chất thuộc da dạng lỏng và rắn được sử dụng trong quá trình và hệ thống thu gom, lưu trữ và đồng nhất hóa nước thải thuộc da.

Hệ thống thu gom, lưu trữ và giảm khối lượng chất thải rắn từ các công đoạn thuộc da, chẳng hạn như: tách thịt, cạo lông, chà nhám, vv .. Chất thải được nén bằng trục vít, ép bằng tấm, động cơ, máy bơm, vv

Phòng chứa da và da lộn. Kích thước sẽ được tính theo chương trình sản xuất.

Hệ thống đun sôi tập trung cho nước bằng điện, khí đốt (khí mê-tan, khí) hoặc nguồn khác.

Máy tạo và phân phối khí nén, bao gồm một máy nén khí, một bể chứa và một mạng lưới phân phối khí đến các máy móc và các bộ phận của máy sử dụng nguồn khí nén.

Caro cliente e caro fornitore,

In questi giorni stiamo vivendo una situazione imprevedibile, complessa e con la quale non avremmo mai voluto confrontarci. Le imprese associate ASSOMAC, sia strutturate che di piccole dimensioni, sono messe a dura prova e si trovano obbligate a decisioni difficili in un contesto internazionale in continuo cambiamento.

In tutte le nostre aziende, dopo le disposizioni governative per una cessazione delle attività, è sempre più crescente la preoccupazione per la capacità di “resistenza dell’impresa” anche legate alle dotazioni finanziarie per rispettare le future scadenze di pagamento nella salvaguardia dei nostri collaboratori, fornitori e clienti. 

Riprendendo quanto scrive il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia nella lettera ai presidenti delle Associazioni Confederate del 31 marzo scorso:

La tenuta del sistema economico e delle filiere dipende però anche da noi, dalla nostra etica della responsabilità e dai nostri comportamenti, per questo faccio un appello a tutte le nostre imprese e lo faccio riportando una frase di Stefano Scaglia, il nostro Presidente di Confindustria Bergamo, un territorio tra i più colpiti in questo momento, che ha dichiarato ieri: “Ogni impresa, indipendentemente dalla sua dimensione, categoria o settore merceologico, è funzionale alla sopravvivenza del nostro tessuto produttivo. Mantenere gli impegni presi nei pagamenti, salvo gravi e comprovate difficoltà, è la decisione che garantisce continuità a tutto il nostro sistema. Adesso è il momento della responsabilità sociale, possiamo e vogliamo essere il centro e i promotori della nuova rinascita”.

In questo momento le nostre imprese stanno cercando di fare il possibile per ottemperare a tutti gli impegni di pagamento nei confronti dei propri fornitori proprio per non incrinare rapporti commerciali storici e non alimentare un dannoso effetto domino.  

Fiduciosi che la collaborazione etica del mondo imprenditoriale unitamente al rispetto degli impegni presi consentirà una pronta ripartenza della filiera pelle e dell’intero sistema produttivo italiano.

Un caro saluto.

Presidente Assomac
Gabriella Marchioni Bocca