REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

A06 - Đo lường và quản lý

Hệ thống đo lường và dán nhãn và quản lý nhà máy

Máy đo điện tử bề mặt của da bằng tải con lăn hoặc băng tải tuyến tính.

Máy dán nhãn bằng phương pháp in trực tiếp hoặc dán bằng keo.

Hệ thống dđịnh lượng và phối trộn hóa chất, dạng bột và lỏng cho từng máy. Sự phối trộn, dựa trên công thức và liều lượng và được phân phối bằng dụng cụ chuyên dụng đến các thiết bị "cuối" chẳng hạn như bồn trộn hoặc dây chuyền hoàn tất.

Máy tạo bọt vi mô bằng bơm không khí và phân phối vi mô. Hệ thống được trang bị với thiết bị điện tử để kiểm soát nồng độ, số lượng và trọng lượng của sản phẩm.

Hệ thống phụ trợ điện tử để kiểm soát lưu lượng của buồng sơn. Máy có thể kiểm soát từng công đoạn sơn và tối ưu hóa lượng hóa chất tiêu thụ.

Hệ thống kiểm soát thông tin (MIS) và thiết bị điện tử kiếm soát từ xa cho cả quá trình thuộc da hoặc cho từng công đoạn sản xuất cụ thể.

Misuratrice di superficie per pelli conformi alla Direttiva Europea 2014/32/CE MID sugli strumenti di misura utilizzati per transazioni commerciali. Con certificato di organismo notificato.

Accessory system able to purifying, heating and stabilizing the temperature of the atomization air that is used in the spraying lines