REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

A02 -Máy sấy khô

Tiếp theo các bước thuộc da, da phải được sấy khô đến độ ẩm bên trong tối ưu. Quá trình này phải được thực hiện trong điều kiện môi trường được kiểm soát và tái sản xuất để bảo đảm chất lượng của bề mặt da và các đặc tính vật lý của sản phẩm. Điều này có thể đạt được bằng cách treo da rám nắng trong vài giờ trong các lò sấy thích hợp, hoặc qua máy sấy chân không hoặc sấy bằng hệ thống sấy với các khung treo hoặc các phương pháp sấy khác, tùy thuộc vào loại sản phẩm và mức độ hoàn thiện của da cần đạt.

Các phòng sấy với nhiệt độ được điều chỉnh, trong đó các miếng da được đặt trên palet đặc biệt, với điều kiện nhiệt độ và độ ẩm được kiểm soát. Hệ thống thông gió cưỡng bức cung cấp sự khuếch tán đồng nhất của nhiệt độ và độ ẩm, được điều chỉnh bởi các bảng điều khiển.

Máy sấy với khung kẹp, các tấm da được được trải và mắc cố định vào khung bằng các kẹp, mà không làm rách tấm da. Trong một số trường hợp, khung kẹp di chuyển, bằng băng chuyền, ra và vào buồng sấy, và mỗi khung được bắt dính vào một tấm kim loại đục lỗ có thể được gấp lại để túm lấy tấm da trên cả hai các cạnh của khung; trong các trường hợp khác, các khung được tự động kéo qua hệ thống thanh ray, hoặc bằng băng tải kim loại di chuyển liên tục. Các hệ thống mở rộng có thể vận hành tự động hoặc thủ công và các hệ thống khung cũng có thể là thủ công hoặc tự động.

Sấy chân không là một quá trình bao gồm trong việc định vị toàn bộ hoặc một nửa tấm da trên tấm kim loại và phủ kín bằng nắp đậy. Việc sấy khô được thực hiện bằng một hành động kết hợp giữa giảm nhiệt và áp suất giữa các tầng, cho phép thu được sự bốc hơi nhanh của nước ở nhiệt độ thấp hơn. Các điều kiện sấy được điều chỉnh theo đặc tính của sản phẩm, được xử lý thông qua các hệ thống điều khiển trên máy.

Lò sấy là các hộp kim loại treo mái của nhà máy để tối ưu hóa không gian. Da được đặt trên các thanh kim loại và được di chuyển vào trong lò bằng dây chuyền. Lò sấy được cấp khí nóng ở nhiệt độ và độ ẩm được điều chỉnh. Điều kiện khí hậu góp phần vào sự bay hơi tự nhiên và điều hòa trong khi duy trì độ ẩm cân bằng. Ngoài ra, việc xử lý với các dây chuyền trên không được sử dụng để di chuyển sản phẩm trong các khu vực sản xuất xa nhau.

Các hệ thống được cấp khí nóng với nhiệt độ và độ ẩm cân bằng, tương đương với buồng không khí để điều hòa nhiệt độ cho sản phẩm. Da, từ kích thước trung bình đến lớn, được đặt trên các thanh đỡ hoặc thanh đặc biệt và được đưa vào hệ thống bằng băng tải. Các điều kiện môi trường được kiểm soát để ổn định và củng cố các sản phẩm hóa chất được sử dụng để thuộc da.

Caro cliente e caro fornitore,

In questi giorni stiamo vivendo una situazione imprevedibile, complessa e con la quale non avremmo mai voluto confrontarci. Le imprese associate ASSOMAC, sia strutturate che di piccole dimensioni, sono messe a dura prova e si trovano obbligate a decisioni difficili in un contesto internazionale in continuo cambiamento.

In tutte le nostre aziende, dopo le disposizioni governative per una cessazione delle attività, è sempre più crescente la preoccupazione per la capacità di “resistenza dell’impresa” anche legate alle dotazioni finanziarie per rispettare le future scadenze di pagamento nella salvaguardia dei nostri collaboratori, fornitori e clienti. 

Riprendendo quanto scrive il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia nella lettera ai presidenti delle Associazioni Confederate del 31 marzo scorso:

La tenuta del sistema economico e delle filiere dipende però anche da noi, dalla nostra etica della responsabilità e dai nostri comportamenti, per questo faccio un appello a tutte le nostre imprese e lo faccio riportando una frase di Stefano Scaglia, il nostro Presidente di Confindustria Bergamo, un territorio tra i più colpiti in questo momento, che ha dichiarato ieri: “Ogni impresa, indipendentemente dalla sua dimensione, categoria o settore merceologico, è funzionale alla sopravvivenza del nostro tessuto produttivo. Mantenere gli impegni presi nei pagamenti, salvo gravi e comprovate difficoltà, è la decisione che garantisce continuità a tutto il nostro sistema. Adesso è il momento della responsabilità sociale, possiamo e vogliamo essere il centro e i promotori della nuova rinascita”.

In questo momento le nostre imprese stanno cercando di fare il possibile per ottemperare a tutti gli impegni di pagamento nei confronti dei propri fornitori proprio per non incrinare rapporti commerciali storici e non alimentare un dannoso effetto domino.  

Fiduciosi che la collaborazione etica del mondo imprenditoriale unitamente al rispetto degli impegni presi consentirà una pronta ripartenza della filiera pelle e dell’intero sistema produttivo italiano.

Un caro saluto.

Presidente Assomac
Gabriella Marchioni Bocca