REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

Máy sản xuất đồ da

Hệ thống, máy móc và thiết bị sử dụng để chuẩn bị thiết kế và sản phẩm mẫu như đồ da, thắt lưng, túi xách...

Các hệ thống, máy móc và thiết bị dùng cho công đoạn cắt và chuẩn bị vật liệu da, lớp lót và vải của từng bộ phận cần sản xuất.

Máy móc, thiết bị và phụ tùng dùng cho việc ráp các bộ phận của sản phẩm và công đoạn hoàn tất cuối cùng

Hệ thống, máy móc và thiết bị sử dụng để tạo hình, nhuộm màu và hoàn tất đồ da

Máy dùng để kiểm tra chất lượng trong phòng thí nghiệm, dụng cụ và phụ kiện của máy dùng trong việc sản xuất đồ da.