REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

Máy làm giầy

Hệ thống, máy móc và thiết bị được sử dụng để chuẩn bị mẫu giày và da, lót và cắt vải.

Máy móc, thiết bị và phụ kiện cho sản xuất phần trên và ráp bằng đường may (phía trên cùng của giày).

Hệ thống, máy móc và thiết bị dành cho công đoạn ráp phần mũ giày và đế trong

Hệ thống, máy móc và thiết bị để chế biến phần đáy giày sau công đoạn gò để tạo nên giày dép.

Máy và thiết bị dùng để lau và đánh bóng giày trước khi đóng gói

Các hệ thống và máy móc để sản xuất và chế tạo các bộ phận được sử dụng trong chu trình sản xuất giày dép (hình dạng, khuôn) và các bộ phận là một phần của giày (phồng ngón chân, chất làm cứng, đế, gót chân, đế, dải, các bộ phận kim loại nhỏ, vv .)

Máy và thiết bị dùng để sản xuất bộ phận và đế bằng cách phun vật liệu tổng hợp vào khuôn đế

Quản lý kho vận trong nhà máy làm giầy. Nhà cung cấp giải pháp vận hành để thiết kế và xây dựng nhà máy

Chuỗi các máy và thiết bị sử dụng bởi thợ đóng giầy để sửa chữa, đánh giầy và thay thế các phần bị hỏng

Máy móc dành cho phòng thí nghiệm, dụng và thiết bị hỗ trợ cho việc vận hành máy khi sản xuất