REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

Tabakhane Makinaları

Ham deriden yarı mamul Wet Blue'ya kadar üretim için gerekli ekipmanlar.Ham deriden başlayan üretim süreci mekanik işlemlerle desteklenen düzenli bir seri kimyasal işlemlerle yürür; temel olarak ıslatma, su geri kazandırma amaçlı sama, kıl giderme amaçlı kireçlik, kireç giderme, sama, yağ giderme, piklaj ve tabaklama aşamalarını içerir. kireçlikten veya 'wet-blue'dan ıslak yarma aşamalarını takip eder. Boyutsal optimizasyon için üretim akışı mekanik işlemlerle kesilir; özel olarak, etleme(kavaleto), toladan veya ıslak (wet-blue) yarma ve traş. Bu şekilde korunabilen ve ticari değer kazanan ve daha sonra retanaj, yağlama ve boyamadan yarı bitmiş bir ürüne kadar(crust) işlenmeye açık stabil bir yarı mamul elde edilir.

Tabaklama aşamalarından sonra deri optimal bir iç rutubete sahip olacak şekilde kurutulmalıdır. Bu proses gerek yüzey verimi gerekse fiziksel özellikleri açısından. denetlenen ve zamana bağlı olarak tekrarlanabilir ortam koşullarında gerçekleştirilmelidir. Bu ise tabaklanmış derileri bir kaç saat uygun odalarda asarak veya vakum kurutucular aracılığıyla ya da gergi sistemlerinde kurutmak suretiyle veyahut ta ürünün amaçlanan özelliklerine ve hedeflenen finisaj tipine uygun bir başka kurutma yöntemleri ile yapılır.

Ürünün finisajını genel tek bir prosedüre oturtmak çok zordur. Bu uygulamalar genellikle her deri fabrikasının kendi uzmanlığıdır ve gizlidir.Stabilire una generale unica procedura di rifinizione del prodotto è molto difficile, tali operazioni sono spesso riservati e parte delle competenze della singola conceria. Yine de, bitirme işlemlerinin ortak bileşenleri şunlardır: 1) Yumuşatma amaçlı kuru dolap 2) Deriyi esnek kılmak için iskefe 3) Yüzeyin son görünüm için kaplanması. Bitirme işlemlerinin son aşaması pres ve sırçaya desen baskı v.s. yapılabilmesi için ısıl ve mekanik işlemlerin (ısı ve basınç) bir bileşimidir. Yüzeyde film oluşturulması yanında poliş(polisaj) ve zımpara özellikle yıpranmış derilerin kazanılması için uygulanır.

Özel çalışmalar için kullanılan makinalar

Fabrika içinde taşıma ve lojistik, otomasyon ve robotik

Üretim prosesini idare etmek ve ölçüm ve etiketleme amacıyla kullanılan enstrümanlar ve sistemler.

Deri makinları aksesuarları ve sarf malzemeleri

Deneme uygulamaları, üretim ve kalite kontrol testleri için laboratuar makinaları

Üretim sistemleri ve endüstriyel tesis kurmak amacıyla mühendislik servisi sağlayan, cihaz ve elemanlar temin edenler

Çevreye atılmadan önce katı, sıvı ve gaz kirletici unsurları yürürlükteki mevzuata göre belirlenmiş sınır değerlerin altına indirmek için kurulmuş sabit veya taşınabilir tesisler.

Deri üretim prosesinde doğrudan kullanılabilecek formüle edilmiş, karışım halinde ve ham olarak bulunabilen kimyasal maddelerin bütünü