REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

A10 - Arıtma tesisi. Konteyner donanımı

Çevreye atılmadan önce katı, sıvı ve gaz kirletici unsurları yürürlükteki mevzuata göre belirlenmiş sınır değerlerin altına indirmek için kurulmuş sabit veya taşınabilir tesisler.

Atık suyun arıtıldığı tesis. Su akımı genelde üç temel aşama içerir: önarıtma, oksidatif biyolojik arıtma, katı atık uzaklaştırmayı da içeren son arıtma.

Sedimantasyonla ayrılan çamur işleme ünitesi. İşlemin esas amacı çamurdaki yüksek su miktarını elimine etmek ve hacmini azaltmak. Aynı şekilde son depolanan atığın parçalanamayan kısımlarını stabilize ederek çevre etkisini azaltmak.

Atık ve geri kazanım işleme tesisleri. Krom gibi atık suda flokülasyon ve müteakip çamur susuzlaştırma ve saflaştırma işlemleri sonucu tekrardan kullanılabilen maddeler. Sprey kabinlerinde kullanılan suyun işlenmesi için özel tesisler; veya toksik atıkların biriktirilmiş olduğu kapların yıkama sularının arıtılması için özgün tesisler.

Katıları uzaklaştıracak ve askıda maddeyi yüzdürmeyle azaltacak şekilde atık suyu filtreleyen sistemler. İnce, orta ve kaba olarak sınıflanır ve sonsuz vida, tambur veya keçe kullanılarak işlenir.

Gaz atıklardan zararlı maddeleri emmek ve uzaklaştırmak için sistemler. Çalışanların sağlığını korumak için uygun çalışma ortamları sağlamak için gereklidirler. Sprey kabinlerinde ve atık su arıtma tesisinin çeşitli aşamalarında ve çamur işlemede koku ve toksik madde yaratılan ortamlarda kullanılırlar.