REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

A05 - Taşıma ve otomasyon

Fabrika içinde taşıma ve lojistik, otomasyon ve robotik

Derinin, hem araürün hem bitmiş deri olarak üretim zincirinde bir yerden bir başka yere taşınması için kurulmuş taşıma sistemleri; tavana raptedilmiş, derilerin asılabileceği metal çubuklarla donatılmış taşıma sistemleridir. Tabakhanelerde, yani klimatik koşulların günlük veya sezonluk olarak çok değişebildiği yerlerde bu sistemler çokça kurutma tünelleriyle birleştirilerek kullanılır ve ürünün dengede sıcaklık ve rutubet altında tutulması kontrola altına alınır.

Dolapların yükleme ve boşaltılması, büyük deriler işlendiğinde, işçilerin çalışmasını daha güvenli kılan yükseltilmiş nakil sistemleri veya nakil bantlarıyla oluşturulan nakil sistemleri yardımıyla kolaylaştırılabilir. En sık uygulanan işlemler ham derilerin fabrika içinde hamderi deposundan kireçlik dairesine nakli, tolaların tabaklama dairesine ve tabaklanmış derilerinse yarma makinalarına veya açkı sıkmaya taşınmaları işlemleridir.

Kontinü konveyör sistemleri, yarımamul veya mamulün proses akışı içinde taşınmasını sağlarlar.

Derilerin istiflenmesini otomatikleştirmeye yarayan makinalar. Çeşitli üretim aşamaları arasında fabrika lojistiğini otomatize ederler.

Deri istifi kaldırma platformu. Fıçı boşaltma tankları.

Derileri asort etmek ve istiflemek için otomatik düzenekler.

Bitmiş derileri elle paketleme işini otomatize eden sistemler.

Üretimin çeşitli aşamalarında derileri dinlendirmek veya taşımak için kullanılan tekerlekli sehpalar. Derilerin klima kabinlerinde dinlendirilmesinde de kullanılırlar.