REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

A02 - Kurutma Makinalari

Tabaklama aşamalarından sonra deri optimal bir iç rutubete sahip olacak şekilde kurutulmalıdır. Bu proses gerek yüzey verimi gerekse fiziksel özellikleri açısından. denetlenen ve zamana bağlı olarak tekrarlanabilir ortam koşullarında gerçekleştirilmelidir. Bu ise tabaklanmış derileri bir kaç saat uygun odalarda asarak veya vakum kurutucular aracılığıyla ya da gergi sistemlerinde kurutmak suretiyle veyahut ta ürünün amaçlanan özelliklerine ve hedeflenen finisaj tipine uygun bir başka kurutma yöntemleri ile yapılır.

Kontrol edilir sıcaklık ve rutubette tutulan kurutma kabinleri. Bu kabinlerde deriler özel paletlere yerleştirilip klimatize ortamda kurutulurlar. Zorlanmış ventilasyon sistemleri kontrol panellerinden denetlenerek homojen sıcaklık ve rutubet dağılımı sağlarlar.

Gergi kurutucular derilerin gerilim altında ve özel gergi çivileri yardımıyla derileri delmeden çerçeveye sabitlenerek asmak suretiyle çalışırlar. Bazı durumlarda kurutucular kabinin içinden dışına konveyör zinciri üzerinde çalışan, delikli metal levhadan yapılmış çerçevelerin her iki yüzüne de derileri tutturularak çalışan sistemlerdir; diğer bir sistemde çerçeveler bir ray sistemi üzerinden otomatik olarak çekilirler veya kontinü metal konveyör tarzında imal edilirler. Açma sistemleri manüel veya otomatik olabildiği gibi gergi sistemleri de manüel ya da otomatik olabilir.

Vakum kurutma, bütün ya da yarım derileri sızdırmaz bir şekilde bir kapakla kapanan metalik plakalar üzerine yerleştirmek suretiyle yapılan bir işlemdir. Kurutma, çalışma ortamında sıcaklık ve düşük basıncın bileşik etkisiyle sağlanır. Böylece suyun düşük sıcaklıklarda hızlı bir şekilde buharlaştırılması sağlanır. Çalışılan deri özelliklerine göre koşullar makinanın üzerindeki kontrol panosundan ayarlanabilir.

Kurutma tünelleri işletmede yer kazanımı sağlayacak şekilde asılı metal kabinlerdir.Deriler metalik askılara asılarak sıcaklık ve rutubeti ayarlanmış sıcak hava beslemeli bir tünelin içinde havaya asılı zincir yardımıyla taşınır. Ortam koşulları doğal buharlaşmaya elverir ve klimatizasyon rutubet oranını sabit tutar. İlaveten asılı zincir hareketi ürünü üretim alanlarına taşımaya imkan tanırken birbirinden çok uzak üretim alanlarına dahi ulaşımı sağlar.

Ayarlanmış rutubet ve sıcaklıktaki ısıtılmış hava beslemeli sistemler. Klima kabinine benzer şekilde ürünün şartlandırılmasını sağlar. Deri, orta boydan büyük boylara bir taşıma zinciri aracılığıyla askıda veya uygun düzeneklere yerleştirilerek sisteme taşınır. Ortam koşulları, tabaklama için kullanılan ürünlerin stabilizasyonu ve konsolidasyonunu sağlayacak şekilde sabit tutulur.