REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

ماشین آلات چرم

سیستم ها،ماشین ها و تجهیزات مورد استفاده برای آماده سازی مدلها و نمونه های محصولات کوچک چرمی، مانند: کمربند، کیف و غیره

سیستمها، دستگاهها و تجهیزات مورد استفاده برای برش و آماده سازی چرم،آستر و پارچه ها و تکه های مجزا که تشکیل دهنده ی یک جنس تولیدی هستند.

ماشین آلات و تجهیزات اتصال بخشهای مختلف تشکیل دهنده ی محصولات چرمی و کمیل نهایی کار

ماشين آلات براي شكل دهي نهايي، رنگ زني و پرداخت توليدات چرمي

ماشين آلات براي كنترل كيفيت ، ابزار قطعات كاربردي ماشين كه در هر كارخانه توليد محصولات چرمي استفاده مي شود.